Payroll Services

Personeel gezocht?

U bent op zoek naar personeel? Zowel voor tijdelijk personeel, vast personeel en contracting bent u bij Impacto op het juiste adres. U kunt uw vacature direct online plaatsen, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Ook kunt u zelf contact opnemen met onze vestiging. We gaan graag met u in gesprek.

Payroll Services

Door onze partnership met AFAS Caribbean kunnen wij u de voordelen, kwaliteit en betrouwbaarheid van salarisadministratie in AFAS Profit aanbieden zonder dat u omkijken meer heeft naar complexe administratieve taken. Impacto Payroll Services is uw partner die het HRM en salarisverwerking in AFAS Profit inzet en beheert en de salarisadministratie uitvoert. We verzorgen uw correcte en tijdige salarisverwerking en alle daaraan verwante noodzakelijke processen, zoals de wettelijk verplichte afdrachten, informatieverstrekking aan derden en het bijhouden van de loonadministratie.

Wij bieden ondersteuning en service op het gebied van:

 • personeels- en salarisadministratie;
 • operationele- en managementinformatie;
 • applicatie- en functioneel beheer;
 • en advies op maat met betrekking tot andere HR gerelateerde vraagstukken.

 

Welke voordelen  biedt Impacto Payroll Services?

Payroll Services

Het verwerken van de salarisadministratie in uw bedrijf kan een tijdrovend proces zijn. Het bijhouden van de afdrachten, deadlines, aan/afmelden van medewerkers en aanpassingen in de wet –en regelgeving kunnen u significant veel arbeidsuren kosten. Impacto Payroll Services stelt u in staat om te concentreren op uw core business en bevrijdt management, HR- of boekhoudkundig personeel om meer te werken aan strategische taken die invloed hebben op uw bottom line. Ongeacht het aantal personeelsleden in dienst van uw bedrijf, eist het verwerken van de mutaties en controle hiervan veel tijd en aandacht voor detail. Deze repetitieve taken mogen geen uren wegnemen van de dagelijkse productiviteit van uw managers of uzelf. Het uitbesteden van uw salaris administratie bevrijdt meteen kostbare tijd. U hoeft dan maandelijks alleen goedkeuring te geven voor de loonperiode.

De directe kosten voor de salarisadministratie kan sterk worden gereduceerd door te werken met Impacto Payroll Services. Denk aan de arbeidsuren die uw medewerkers besteden aan payroll-gerelateerde activiteiten zoals het berekenen van de loonlijst, het voorbereiden en overboeken van loonbelasting en andere afdrachten aan de overheid, het verwerken van beslagleggingen en het genereren van financiële rapporten. Denk hiernaast ook aan de kosten van de payroll software, het onderhoud hiervan en de nodige training en ondersteuning van het personeel voor onder andere bijhouden van wijzigingen in de fiscale tarieven en wetten.

Boetes voor fouten, weglatingen of te laat indienen van aangiften kunnen zeer kostbaar zijn. Impacto Payroll Services heeft een team van deskundigen dat gewijd is aan het bijhouden van alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw salarisadministratie. Het uitbesteden van uw salarisadministratie garandeert ook continuïteit, u hoeft zich geen zorgen te maken over uw salarisverwerking in geval van ziekmelding, ontslag, of verlof van uw personeel.

Impacto Payroll Services heeft een team van deskundigen die omgaan met Human Resources in diverse bedrijfstakken met hun bijbehorende wet- en regelgeving en CAO’s. De combinatie van de expertise en geoptimaliseerde software zorgt voor een tijdige en accurate verwerking van uw salarisadministratie.

 

De werkzaamheden van Impacto Payroll Services omvat de volgende services:

Services

 • Registreren en verwerken van alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte salarisbetaling
 • Signaleren van de terugvordering of de bijbetaling (voorschotten) van teveel respectievelijk te weinig betaalde bedragen in relatie tot maandelijkse salarisbetalingen
 • Ter beschikking stelling van set rapportages/analyses aan de opdrachtgever. Overige rapportages/analyses worden indien gewenst op maat gemaakt
 • Verstrekken van loongegevens aan deurwaarder, belastingdienst, het verwerken van de loonbeslagen in het salarissysteem en het bewaken van de juiste afdrachten ervan
 • Verwerken van bruto en netto inhoudingen en toelagen (permanent en incidenteel)
 • Maken van proforma salaris- en loonkostenberekening
 • Verzorgen van maandelijkse aangifte en afdracht van loonbelasting en premie (loonheffing) aan de fiscus, evenals verstrekken van benodigde fiscale jaargegevens
 • Verzorgen van de afdracht sociale verzekeringspremies aan de belastingdienst en jaarlijks verstrekken van benodigde gegevens
 • Leveren van maandelijkse salarisspecificaties, loonstaten, loonjournaalposten, aangiftes loonheffingen en overzichten van afdrachten aan derden.
 • Leveren van jaaropgaves.
 • De functionele inrichting en het beheer van de salarisadministratie software.
 • De volwaardige salarisverwerking tot en met het aanleveren van de betaalbestanden voor medewerkers en overige externe partijen zoals de belastingdienst e.d. alsmede de aangiftes aan deze externe partijen.
 • Het in samenwerking met de opdrachtgever testen van wijzigingen in de software en het documenteren van deze testwerkzaamheden.
 • Het autorisatiebeheer van het HR pakket wordt alleen in opdracht van of met goedkeuring van de opdrachtgever uitgevoerd.
 • Het houden van toezicht, controle en periodieke rapportage omtrent de aanwezigheid van accounts met verhoogde rechten.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

Laura Dirksz
Consultant HR Business Services

e-mail: l.dirksz@impacto.cw
Tel nr: (+599 9) 461 7415
Cell: (+599 9) 523 3867